Competència comunicativa

COMUNICACIÓ I LLENGUATGE

 

# Idiomes: preparació d’exàmens oficials

# Comunica’t en…

# Parlar en públic (presentacions)

# Competència en lectoescriptura (club / taller)

# Informàtica i pensament computacional (competència en tecnologia)

# Traduccions i correccions

# Viatges i estades a l’estranger